In de modules Infine Jaarrekening en Infine Samenstellen kunnen op een aantal manieren cijfers worden geïmporteerd: via een excelsheet, via een auditfile of via een directe koppeling. De laatste twee opties worden het meest gebruikt, dus die lichten we graag nader aan u toe.


Auditfile

Er zijn twee soorten auditfiles, te weten een .adf en een .xaf. In de laatste versie (XML Auditfile Financieel) zijn, naast het overzicht van de grootboekrekeningen, ook mutaties aanwezig. Als u deze versie gebruikt bij het importeren in onze software, kunt u vanuit een rapportage niet alleen grootboekrekeningnummers en -omschrijvingen zien, maar ook de grootboekmutaties. Wel zo handig!

Informeer bij de leverancier of het programma de mogelijkheid biedt om te exporteren naar een Auditfile. Indien dat het geval is, kunt u de gegevens eenvoudig importeren in Infine Software.


Directe koppeling

Met een aantal financiële pakketten, te weten AccountView (Visma), Afas, Exact Online, King, SnelStart en Twinfield is er een directe koppeling gelegd. Deze directe koppeling wordt gelegd tussen een administratie in uw financiële pakket en een rapportage in Infine Software. Met deze koppeling kunt u de saldi direct in de modules van Infine Software importeren zonder een Auditfile of ander importbestand te hoeven gebruiken. Tevens kunt u nu heel eenvoudig vanuit een rapportage de grootboekmutaties inzien en is het mogelijk om journaalposten vanuit Infine Software terug te boeken in het memoriaal van de administratie.