Productomschrijving

Deze uitbreidingsmodule op de Infine Jaarrekening stelt u in staat om de door u geselecteerde vennootschappelijke jaarrekeningen op een efficiënte wijze te consolideren.

Ten opzichte van de Infine Jaarrekening biedt de consolidatiemodule de volgende extra mogelijkheden:
  •     Consolidatie op rubrieksniveau (rekeningschema's hoeven niet gelijk te zijn)
  •     Automatische eliminatie rekening-courantposities
  •     Aanmaken van dynamische eliminatie-journaalposten (in het volgende boekjaar worden de saldi automatisch ingevuld)
  •     Inzage in de opbouw van de geconsolideerde saldi
  •     Meerdere consolidatie-niveaus (‘tussen-holdings’)