Infine Jaarrekening Consolidatie

Deze uitbreidingsmodule op de Infine Jaarrekening stelt u in staat om de door u geselecteerde vennootschappelijke jaarrekeningen op een efficiënte wijze te consolideren.

Ten opzichte van de Infine Jaarrekening biedt de consolidatiemodule de volgende extra mogelijkheden:

  •     Consolidatie op rubrieksniveau (rekeningschema's hoeven niet gelijk te zijn)
  •     Automatische eliminatie rekening-courantposities
  •     Aanmaken van dynamische eliminatie-journaalposten (in het volgende boekjaar worden de saldi automatisch ingevuld)
  •     Inzage in de opbouw van de geconsolideerde saldi
  •     Meerdere consolidatie-niveaus (‘tussen-holdings’)

 

 

 

 

Infine Jaarrekening Micro

Vanaf boekjaar 2015 mogen de nieuwe richtlijnen voor micro-ondernemingen worden toegepast. Daardoor is het voor veel BV’s toegestaan om zowel voor de inrichtingsjaarrekening als de publicatiestukken een sterk vereenvoudigde jaarrekening uit te brengen.

Speciaal voor micro-ondernemingen heeft Infine Software een model ontwikkeld dat volledig aansluit op de minimale eisen die worden gesteld. Het wordt nu dus wel heel gemakkelijk om een jaarrekening op te stellen op basis van de richtlijnen voor micro-ondernemingen.


Infine Jaarrekening Stichting RJ640


Dit uitbreidingsmodel op de Infine Jaarrekening is speciaal bedoeld voor het opstellen van de jaarrekening van stichtingen. Het meest in het oog springende verschil met het gewone jaarrekeningmodel is de aanwezigheid van een begrotingskolom in de staat van baten en lasten en de toelichting daarop. Daarnaast is de terminologie aangepast aan de relevante regelgeving uit Richtlijn 640 Organisaties zonder winststreven. Op deze manier bent u dus verzekerd van een uitstekend model voor uw stichtingen!

Infine Jaarrekening Engels


Het rapport dat u via dit uitbreidingsmodel kunt opstellen, is opgesteld in professioneel Engels. De werkwijze voor het uitwerken van het rapport is identiek aan de Infine Jaarrekening, de 'output' is in het Engels. U kunt de cijfermatige inrichting uit een Nederlands rapport overnemen. Ook voor de Infine Jaarrekening Consolidatie is een Engelstalige uitbreiding beschikbaar. Een doeltreffende manier om uw Engelstalige klanten van dienst te zijn!